Köpvillkor

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR DU KÖPER:

 

A) Allmänt

Xerius Racing & Bilförädling startade år 2002, drivs av JP Garage Handelsbolag sedan 1/6-2019 och har ett nära samarbete med leverantörer och tillverkare inom biltillbehör. Största fokus ligger på handtillverkade sportavgassystem i rostfritt stål från tyska firman Eisenmann - för vilka Xerius Racing & Bilförädling är svensk representant och tillika generalagent. Även bromsar, sportstolar och chassikomponenter ingår i utbudet - Xerius Racing & Bilförädling´s inriktning är på produkter som ger mer än bara utseende - nämligen bättre funktion och prestanda. Hög servicegrad och ett personligt engagemang eftersträvas alltid.

Är det något speciellt Du undrar över sänder Du ett mail till oss: info@xerius-racing.se

B) Att köpa

Är Du privatperson köper du enklast dina önskade varor direkt i webbshoppen och betalar i kassan via Klarna Checkout. Observera att du måste vara minst 18 år eller ha din målsmans skriftliga godkännande. Saknar du något i webbshoppen ska du inte tveka att kontakta oss, så hjälper vi till att lösa det hela efter bästa förmåga.

Företag handlar genom att använda "Kontakta oss" i toppmenyn här ovanför eller klickar på e-postadressen för att skicka ett mail till info@xerius-racing.se

I mailet meddelar ni vilka varor ni önskar köpa, till vilken bilmodell och årsmodell, företagets namn, referens/kontaktperson, fullständig adress, telefonnummer samt organisationsnummer. Önskas alternativ leveransadress anges även den.

Ert mail besvaras sedan så fort som möjligt, vilket gäller som orderbekräftelse.

Beställningsvaror faktureras omgående med 14 dagars betalningstermin.

Även privatpersoner kan köpa produkter genom att skicka mail till info@xerius-racing.se och uppger då vad som önskas köpas och till vilken bilmodell och årsmodell.

Ange även fullständigt namn, adress samt mobilnummer. Skulle en alternativ leveransadress (t.ex. bilverkstad efter överenskommelse med densamma) önskas anges även denna.

Förskottsbetalning till Xerius Racing/JP Garage´s BankGiro: 5075-0116 tillämpas för beställningsvaror som ej är lagerförda, exempelvis produkter från Eisenmann och specialbeställda sportstolar eller bromsar.

När din order är mottagen och du erhållit en bekräftelse är detta avtal slutet och du förbinder dig till de villkor som presenteras här. Så snart detta skett påbörjar Xerius Racing & Bilförädling sitt fullgörande enligt detta avtal och det ska anses fullgjort i den stund du som kund har samtliga varor du beställt i din besittning. Som kund har du fullgjort din del av avtalet när du erlagt full betalning och mottagit de av dig beställda produkterna.

C) 

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan Xerius Racing & Bilförädling och köparen om ej annat avtalats, och då skriftligen.

D) Priser

Samtliga priser presenteras i svenska kronor inklusive 25% moms. Även priser exklusive moms, avsedda för företag, presenteras i mindre storlek därunder.

Vi reserverar oss för felaktiga priser samt för att vissa varor kan komma att utgå ur tillverkarnas sortiment och därmed inte längre gå att beställa eller leverera.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera priser, bildmaterial samt produkttexter som återgivits felaktigt på webbsidan.

Vi reserverar oss för ofrånkomliga prisändringar till följd av exempelvis förändring av valutakurs (EUR/SEK) eller leverantörs prishöjning efter kunds beställning. Om något sådant skulle inträffa efter att ni som kund beställt en vara kommer vi kontakta er och underrätta er om det nya prisläget. Ni har då som kund rätt att avbeställa varan. 

E) Specialprodukter

Vid beställning av specialprodukter som tillverkas direkt mot order eller inte finns på lager är beställningen bindande och går endast att avbeställa om tillverkning ej ännu hunnit starta eller om varan ännu inte gått till utlevererans från leverantörens lager. Detta gäller t.ex. handtillverkade produkter från Eisenmann, specialbeställda sportstolar och bromssatser. Beställning av produkter som vi normalt inte har i lager ska normalt förskottsbetalas. 

F) Orderbekräftelse

Efter det att du har köpt en vara i webbshoppen kommer du att få en bekräftelse på ordern via e-post. Den kommer visa vilken produkt du har köpt, antal, frakt, och i vissa fall för Eisenmann produkter - vilken variant på slutrör eller ljudnivå du valt. Var noga med att kontrollera att din orderbekräftelse motsvarar dina önskemål för din beställning. Vid kontakt med oss därefter anger du vänligen ditt ordernummer.

G) Leveransförsening 

Vid leveransförsening har köparen rätt att häva köpet först efter det att köparen uppmanat Xerius Racing & Bilförädling att leverera varan och varan därefter ej levererats inom skälig tid. För vissa specialprodukter samt beställningsvaror, som t.ex. Eisenmann sportavgassystem föreligger normalt en leveranstid om cirka 3-4 veckor, medan andra beställningsvaror såsom bromsar och chassikomponenter normalt ligger på cirka 5-10 arbetsdagar. Xerius Racing & Bilförädling har som ambition att alltid lämna kunden relevanta uppgifter gällande leveranstiden och skulle en försening uppstå jämfört med den lämnade preliminära leveranstiden strävar vi efter att hålla kunden informerad. Samma sak gäller om leveranstiden skulle bli kortare. Önskar du som kund ett närmare besked är du alltid mer än välkommen att kontakta oss.

H) 

Vid leveransförsening kan köparen inte, utöver vad som stadgas under punkt G, göra gällande några som helst anspråk gentemot Xerius Racing & Bilförädling.

I) Befrielsegrunder / Force Majeure

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, ifall de inträffar sedan avtal slutits och Xerius Racing & Bilförädling bevisligen hindrats i leveransens och fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, brand, explosion, sabotage, terrorism, krig, extrema väderförhållanden, naturkatastrof, olyckshändelse, ny lagstiftning, oförutsedda militärhändelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, in- och utförselregleringar i Sverige eller utlandet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på arbetskraft samt fel i leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när Xerius Racing & Bilförädling icke kunnat råda över dylik omständighet. Vid sådana händelser eller annan omständighet utanför Xerius Racing & Bilförädling´s kontroll ska Xerius Racing & Bilförädling inte stå skyldig till ersättning eller skadestånd i de fall som kunden haft eller lidit ekonomisk skada till följd av de omständigheter som legat utanför vad Xerius Racing & Bilförädling kunnat påverka och/eller kontrollera.

J) Transport 

Om icke annat överenskommits gäller följande: Transport sker alltid på köparens risk. Frakt debiteras på köparen till självkostnadspris och skiljer mellan olika varor. Som kund blir du alltid informerad angående kostnaden för frakt och förpackning. Förpackning och transportemballage debiteras i förekommande fall till självkostnadspris och återtages ej. 

K) Transportskada

Reklamera försändelsen utan dröjsmål till utlämningsstället eller transportbolaget. Skador synliga utifrån är alltid att betrakta som transportskador. När du som kund mottar din order ska du alltid kontrollera så att allting stämmer med leveransen och att alla delar är intakta.
Om någonting är skadat ska en anmälan upprättas omgående direkt till utlämningsstället eller fraktbolaget - de finns speciella skadeformulär, som de ska tillhandahålla, avsedda för detta. Xerius Racing & Bilförädling ersätter inte skadat gods om inte en anmälan har gjorts till speditören inom 5 dagar (eller kortare tid om så krävs av speditören) från mottagandet av leveransen. Om varan är defekt vid mottagandet och skadan inte kan härledas till transportskada ansvarar Xerius Racing & Bilförädling för att den defekta produkten ersätts utan extra kostnad. Vid defekt vara ska alltid Xerius Racing & Bilförädling kontaktas och informeras omgående. Inga modifikationer får utföras på den defekta produkten utan att skriftligt medgivande erhållits av Xerius Racing & Bilförädling. Skadat gods täcks inte av varor som blivit felbehandlade, vandaliserats eller använts på felaktigt vis.


L)
Eventuell tvist

Vid eventuell tvist följer vi allmänna reklamationsnämndens rekommendation. 

M) Reklamation

Vid reklamation rörande ofullständig eller felaktig leverans eller rörande fel i levererat gods önskar vi att du kontaktar oss skriftligen via mail eller per telefon inom 7 dagar efter mottagandet, så att vi så snart som möjligt kan vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Observera att alla varor som godkänns att returneras som skadade och/eller felaktiga även måste accepteras som skadade och/eller felaktiga av själva tillverkaren/leverantören innan några varor blir utbytta, omlevererade eller återbetalda. Racing & Bilförädling sätter stor vikt vid att alla kunder ska vara nöjda och gör alltid sitt yttersta för att så ska bli. En vid leverans trasig eller felexpedierad vara bör returneras inom 14 dagar. Som konsument har du enligt Konsumentköplagen rätt att reklamera en vara inom 3 år från köpet, men reklamationen skall alltid ske inom "skälig tid" från det att felet upptäckts. Reklamation som sker inom 2 månader från köpet räknas alltid som skälig tid.Om du ska returnera en produkt för reklamation så ska du alltid först kontakta oss. Varan ska paketeras väl eftersom du som kund står för risken för returfrakten. För att du ska ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka måste felet anses vara väsentligt, annars fås varan reparerad(avhjälpande) eller omlevererad i form av ny och felfri vara. Vid eventuell överenskommelse kan även avdrag på priset förekomma om kunden väljer att behålla varan (t.ex. om en vara levereras i en färg eller i ett utförande som inte är beställt, men som kunden sedan ändå kan tänka sig att acceptera.

Fel som uppstått på grund av skada eller försumlighet av kund (exempelvis i samband med montering) omfattas EJ och räknas inte som ett ursprungligt fel. Xerius Racing & Bilförädling rekommenderar alltid att alla beställda varor undersöks noga så snart de är mottagna och vid eventuella avvikelser och felaktigheter kontaktar kunden alltid Xerius Racing & Bilförädling snarast möjligen. Om en vara skulle vara defekt ska du som kund alltid kontakta oss omgående för vidare instruktioner. Utför aldrig några som helst modifikationer på en defekt produkt utan att först ha diskuterat saken med oss och fått ett skriftligt medgivande (av Xerius Racing & Bilförädling), annars förloras rätten till möjlighet att reklamera produkten helt och hållet. 

Vid en reklamation ska kunden i största möjliga utsträckning alltid minimera kostnaderna som uppstår i samband med denna och alltid först ha fått ett skriftligt godkännande från Xerius Racing & Bilförädling.

N) Retur

Returer skall alltid i förväg godkännas av Xerius Racing & Bilförädling. Först efter godkännande av Xerius Racings & Bilförädling får köparen återsända godset med förskottsbelagd frakt. Köparen står själv för returfrakten, såvida inte Xerius Racing & Bilförädling expedierat fel eller om det rör sig om en reklamation. Godset och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Elektronikartiklar återtages endast om förpackningen är obruten, såvida varan ej är felexpedierad. Korrekt levererade varor återtages inom 8 dagar mot en avgift motsvarande 30 % av varans värde. Köparen står även där för fraktkostnad fritt Xerius Racing & Bilförädling.Returnera väl förpackat i emballage utöver originalförpackning. I de fall då pengar kommer att återbetalas sker detta snarast möjligast, dock alltid inom 30 dagar. Som köpare ansvarar du själv för returen och vid uppkommen saknad av skickad retur får du stå för ersättning till Xerius Racing & Bilförädling som motsvarar produktens värde.

O) Vid uppkommen skada

Xerius Racing & Bilförädling ansvarar ej för skada som den levererade varan orsakar på person eller annan egendom. Xerius Racing & Bilförädling svarar ej heller för något fall av indirekt skada såsom produktionsbortfall mm.

P) Tvist

Tvist i anledning av avtalet, eller i tillämpningen eller tolkning av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand lösa genom förhandling sinsemellan. 

Om parterna ej sinsemellan kan lösa tvisten, skall tvisten avgöras av i första hand ARN (allmänna reklamations nämnden) och i andra hand av skiljemän enligt lagen om skiljemän. Rättegångskostnads ansvar skall dock följa rättegångsbalkens regler.

Q) Ångerrätt

Om du handlar på distans eller utanför Xerius Racing & Bilförädling´s lokaler har du 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen. Ångerrätten börjar löpa från den dagen du tar emot varan. Du får inte använda varan eller hantera densamma på ett sätt som inte är nödvändigt. Gör du det kommer ersättning krävas för varans värdeminskning. När du ångrar ett köp ska du skicka tillbaka varan inom 14 dagar. Du får själv betala returfrakten och du ansvarar för varan ända tills den är tillbaka hos oss. 

Ångerrätten gäller INTE för:

köp under 400 kr eller för varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel. Ej heller gäller Ångerrätten för näringsidkare/företag.

R) Garanti 

Vi lämnar 1 års garanti på alla våra varor. Alla garantier gäller i Sverige. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel. Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas inte av garantin. Vidare gäller inte garantin vid skada orsakad av oaktsamhet eller olycka. Om fel på produkt av aktuell tillverkare inte bedöms som garantifel kan kunden komma att debiteras reparations- eller undersökningskostnader. Följesedeln gäller som garantibevis och skall alltid skickas med vid reklamation. Returfrakt ingår ej i garanti. Garantin omfattar EJ skador uppkomna under montering och/eller som orsakats av kunden själv.

S) PuL (Personuppgiftslagen) 

Uppgifter som lämnas till Xerius Racing & Bilförädling behandlas och lagras i digitalt format och Xerius Racing & Bilförädling ansvarar för att de behandlas i enighet med PuL (Personuppgiftslagen). Uppgifterna kommer endast att användas för att möjliggöra ett fullgörande av köpet/avtalet och kommer aldrig att lämnas ut till tredje part (förutom Klarna i de fall det är aktuellt). I de fall ett köp genomförs med hjälp av en betalningstjänst tillhandahållen av Klarna så kommer även de att behandla dina uppgifter enligt PuL och med största omsorg.. Klarna har vidtagit säkerhetsåtgärder för att kunna garantera en trygg hantering av dina personuppgifter. För mer information om hur Klarna hanterar personuppgifter, se här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/sv_se/privacy_statement.pdf

T) Hävning

Xerius Racing & Bilförädling förbehåller sig rätten att kunna häva ett köp om det visar sig att kunden handlat i så kallad Ond tro och kunden skäligen borde ha insett eller förstått att felaktigheter förekommit i samband med köpet. Det kan t.ex. röra sig om felaktiga priser, felaktigt antal eller felaktiga leverans och fraktuppgifter. I det fall en hävning av detta avtal görs gällande har kunden inte någon rätt till kompensation i form av skadestånd eller annan ersättning, förutsatt att inte en överenskommelse gällande detta träffats parterna emellan och då skriftligen.

U) Övrigt

Xerius Racing & Bilförädling polisanmäler alla bedrägerier eller försök till detsamma.

All information som finns på webbsidan är uteslutande i syfte att informera och guida kunder till att möjliggöra ett köp på bästa möjliga vis. Xerius Racing & Bilförädling kan inte hållas ansvarig för eventuella följder eller skador som kan komma att uppstå om informationen på webbsidan används felaktigt eller om felaktigheter publicerats på webbsidan utan Xerius Racing & Bilförädlings vetskap.